start  

Zdjęcie zostało wykonane podczas zajęć przy udziale Abi
w Szkole Specjalnej nr 101 w Poznaniu


    Oprócz swojej pracy zawodowej, w 2005/2006 roku pracowałam wolantaryjnie wraz moją suczką Abi jako dogo/kynoterapeuta i w tym też celu ukończyłam kurs kwalifikacyjny z dogoterapii zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Obecnie nie zajmuję się prowadzeniem zajęć, ale caly czas interesuje się tematyką rehabilitacji przy udziale i pomocy psów. Wspieram też wszelkie działania związane z poznawaniem i rozwojem tej niezwykle przyjaznej a zarazem skutecznej metody, pozwalającej wspomóc tradycyjne formy rewitalizacyjne.
      W rejonie Poznania - Murowanej Gośliny aktywnie i z bardzo dobrymi rezultatami pracy działa teem Danuty Jagodzińskiej www.dogoterapia.com. POLECAM serdecznie.
    
    Dogoterapia (kynoterapia) jest to metoda wykorzystująca odpowiednio przygotowane psy w rehabilitacji osób niepełnosprawnych, jak również dająca wspaniałe efekty w terapii osób samotnych i starszych.
Dogoterapia jest jedną z najbardziej naturalnych form usprawniania i jest stosowana jako metoda dodatkowa w kanonie kompleksowej rehabilitacji. Badania wykazują znakomity wpływ kontaktu z psem na zdrowie i psychikę człowieka.
Została zapoczątkowana w 1964 roku przez amerykańskiego psychiatrę dziecięcego Borisa Levisona. W krajach wysoko rozwiniętych, takich jak: Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Szwajcaria czy Stany Zjednoczone już dawno zdobyła ona uznanie i zajmuje znaczącą pozycję w leczeniu.
     Dogoterapia to system ćwiczeń i zabaw z psami wspomagający rehabilitację ruchową oraz umysłową dzieci i dorosłych dotkniętych takimi chorobami, jak: autyzm, zespół nadpobudliwości psychoruchowej, porażenie mózgowe, zespół Downa, niepełnosprawność intelektualna, padaczka, niedowład kończyn oraz wieloma innymi.

Agata Czarnecka, ul. Grunwaldzka 6, 62-025 Kostrzyn, Polska
tel. +48 603-618-320, +48 61/817-88-23, e-mail: agata@goldens.pl

Webmaster